ADB Bouwmanagement bv

ADB Bouwmanagement bv is een all-round bouwkundig adviesbureau. Het gehele advies- en coördinatietraject omtrent een bouwproject behoort tot ons takenpakket: van planinitiatief tot de ingebruikneming en daarna het instandhouden. De opdrachtgever geeft daarbij aan of wij het gehele traject begeleiden of juist facetten ervan.

copyright

Taken pakket

De belangrijkste activiteiten bestaan uit:

De aard en omvang van projecten vormt geen enkele belemmering.

Zowel nieuwbouw als verbouw van enerzijds woningbouw en anderzijds bedrijfsmatige onroerende zaken:
ADB Bouwmanagement heeft ervaring in het begeleiden van omvangrijke projecten.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.